Me Suomen Radonpalveluissa olemme tehneet radonkorjauksia päätoimisesti jo kymmenen vuoden ajan. Ammattitaitomme taustalla on vahvaa insinööriosaamista sekä sisäilmatuntemusta. Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen palvelu on meille avainasia.

Tavoitteena puhdas sisäilma

Meidän tehtävämme on auttaa sinua hengittämään puhdasta ilmaa! Teemme laadukkaita radonkorjauksia, jotka kohentavat rakennusten sisäilmaa huomattavasti. Korkeat radonpitoisuudet ovat terveydelle haitallisia ja voivat lisätä keuhkosyöpäriskiä.

Radonkorjaus alkaa mittaustuloksista

Radonkorjauksiin ryhdytään vasta sen jälkeen, kun rakennuksen radonpitoisuus on selvitetty mittaamalla. Radonmittaus tehdään yleensä talvella, sillä kesällä sisätilojen radonpitoisuudet ovat tyypillisesti vähäisempiä kuin lämmityskaudella. Lue lisää radonmittauksesta radonpalvelut.fi -sivuiltamme »

Ammattitaitoa ja asiantuntemusta

Olemme toteuttaneet radonkorjauksia monenlaisiin kohteisiin, joten osaamme arvioida, millä menetelmillä voimme parhaiten auttaa juuri teitä. Teemme selvitystyön huolella ja etsimme kuhunkin kohteeseen parhaan ratkaisun.

Päätoimipaikkamme sijaitsee Tampereella, mutta toimialueenamme on koko Suomi. Jos siis tarvitset ammattitaitoista radonkorjausta, kysy meiltä tarjousta.

info@radonpalvelut.fi 010 325 3340


Mitä radon on ja missä sitä esiintyy?

Radon on hajuton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, jota päätyy huoneilmaan uraanipitoisesta maaperästä perustusten rakojen kautta. Radonkorjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla rakennuksen sisäilman radonpitoisuus pyritään saamaan mahdollisimman alhaiseksi.

Suomessa korkeita radonpitoisuuksia esiintyy hiekka- ja soraharjuille rakennetuissa pientaloissa erityisesti Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla. Karttaan on merkitty sinisellä alueet, joilla mitatuissa pientaloissa 10 prosentissa radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3. Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta www.stuk.fi voit katsoa oman asuinalueesi radonmittaustuloksia tai selvittää sijaitseeko työpaikkasi radonmittausvelvoitealueella. Rakennusten radonpitoisuuden mittaaminen kannattaa aina sijainnista riippumatta, sillä haitallisia radonarvoja voi esiintyä kaikkialla Suomessa.

Jos et ole vielä mitannut asuntosi radonpitoisuutta, voit tilata verkkokaupastamme kätevän radonmittauspurkin »

Suomen kartta - radonalueet


Kuinka radonkorjaus tehdään?

Kun mittaustulokset ovat selvillä, tutustumme huolella korjattavaan kohteeseen ja teemme sille räätälöidyn toimenpidesuunnitelman.

Mahdollisia toimenpiteitä rakennuksen radonpitoisuuden alentamiseksi on useita. Käytössämme ovat kaikki korjausmenetelmät, joten voimme yhdistää eri menetelmiä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Radonmittauksia tehdään sekä korjausten aikana että niiden jälkeen, jotta voimme varmistua korjausprojektin onnistumisesta.

Meille on ensisijaisen tärkeää todentaa asiakkaalle, että radonkorjaus on toteutettu onnistuneesti. Toimitamme aina asiakkaalle kirjallisen raportin, jossa työmme jälki esitellään valokuvin ja mittaustuloksin. Tällä tavoin tehtyihin korjaustoimiin on helppo palata vuosienkin jälkeen.

Lisätietoja palveluistamme saat myös sivuiltamme: RadonPalvelut.fi ja RadonSafe.fi

Radonkorjausmenetelmät

 • Ilmanvaihdon parantaminen: korvausilman lisääminen ja ilmanvaihdon säätäminen.
 • Tiivistyskorjaukset: Rakenteiden radonvuotokohtia tiivistämällä voidaan alentaa huoneilman radonpitoisuutta.
 • Radonputkiston aktivointi radonimurilla: Vuosituhannen taitteen jälkeen rakennettujen talojen alapohjan alla on usein valmiiksi asennettuna radonputkisto, joka voidaan aktivoida kytkemällä sen poistokanavaan poistoimuri.
 • Radonimupiste: Jäljitellään radonputkiston toimintaa tekemällä imupiste, jonka kautta imetään radonpitoista ilmaa lattialaatan alta ja vähennetään siten radonin virtaamista sisätiloihin.
 • Radonkaivo: Talon ulkopuolelle asennettava järjestelmä, jota käytetään erityisesti korkeiden radonpitoisuuksien (hiekka- ja soramaiden) alueella.

Ota yhteyttä   

  Luotettava kumppani logo STUK logo Veronumero logo

  Copyright © 2024